Projekty Smart Prague

Vyberte kategorii:

Filtrovat:

Razítkem Smart Prague označujeme projekty, které sice nebyly realizovány hlavním městem Prahou, ale které se v Praze nacházejí a splňují hlavní myšlenky Smart Prague. To znamená, že spadají do některé z oblastí stanovených vizí Smart Prague, využívají chytré technologie a jsou prospěšné občanům. Na takovéto projekty chceme upozornit, dostat je do povědomí veřejnosti, a podpořit tak vznik mnohých dalších.

Celkem: 93 dobrých nápadů


Strategické projekty

Strategické projekty

Strategické projekty tvoří nosné pilíře koncepce Smart Prague, jejich realizace je proto pro Operátora ICT a Prahu klíčová. Cílem těchto projektů je zvýšení životního komfortu obyvatel Prahy za využití moderních technologií a usnadnění řízení města. Strategické smart projekty přispějí k tomu, že se Praha zařadí mezi inovativní světové metropole. V této kategorii naleznete projekty z oblasti veřejné dopravy, sběru a analýzy velkých dat, elektromobility a energetických úspor.

Datová oblast

Golemio – Datová platforma Prahy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030

Schváleno k realizaci
Mobilita budoucnosti

Multikanálový odbavovací systém pro MHD

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Čtyřpolové nabíjení elektrobusů

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

Chytrý svoz odpadu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetický ekosystém

Vyhodnocování projektu

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetika v budovách hlavního města Prahy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Digitální měření energií

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Komplexní řízení energetiky v budovách

Pilotní provoz projektu

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetické úspory s využitím metody EPC

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Intermodální plánovač trasy

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

MaaS iD Jednotná registrace a platba z jednoho místa za služby mobility

Příprava projektu

Operátor ICT a.s.
Mobilita budoucnosti

Autonomní mobilita v hl. m. Praze (technicko-ekonomická studie)

Příprava projektu

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Inteligentní analýza dopravy

Příprava projektu

Operátor ICT a.s.
Mobilita budoucnosti

Systém informací o dojezdových dobách

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

E-carsharing

Projekt zrušen

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Připravujeme projekt

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Smart Prague Center, prostor pro inovace SPACE

Projekt zrušen

Operátor ICT, a. s.

Doprovodné projekty

Doprovodné projekty

V této skupině představujeme dílčí projekty, které zasahují do mnoha oblastí života Pražana a navazují na strategické projekty. Najdete mezi nimi například chytrý mobiliář ve veřejném prostoru, jako jsou kompresní koše nebo chytré veřejné osvětlení, budování veřejné wi-fi sítě, aplikace s praktickými informacemi o dění v metropoli a mnoho dalších.

Mobilita budoucnosti

Základny pro dobíjecí stanice pro elektromobily

Implementace projektu

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Wallboxy pro příspěvkové organizace hlavního města Prahy

Implementace projektu
Lidé a městské prostředí

Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Inovativní technologie pro správu dopravního značení

Pilotní provoz projektu

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Aplikace Moje Praha

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

Kompresní koše

Příprava na rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Senzorická síť veřejného osvětlení

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Testování interaktivního mobiliáře

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště

Příprava na rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Smart Prague Wi-Fi

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Datová oblast

Virtualizace Prahy a 3D datový model

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Porovnání technologií pro řízení veřejného osvětlení

Příprava projektu

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Studie proveditelnosti
Lidé a městské prostředí

Interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova Paláce

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Sledování intenzity cyklistické dopravy - Cyklosčítače

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Atraktivní turistika

Prague Visitor Pass

Implementace projektu

Nápady Pražanů

Nápady Pražanů

Projekty Smart Prague vytváříme pro obyvatele Prahy a její návštěvníky. Pražané mohou sami přispět svým nápadem, jak modernizovat metropoli a formovat tak tvář hlavního města. Pokud máte nápad na chytrý technologický projekt, který vám nyní v ulicích Prahy chybí, neváhejte nám o něm dát vědět. Inspirujeme se nejen u široké veřejnosti, ale také u vývojářů, studentů a dalších, kteří se účastní hackhatonů a dalších soutěží. V neposlední řadě sledujeme vývoj v zahraničních městech a necháváme se inspirovat i tam. Zajímavé podněty vyhodnocujeme, a pokud je možné je realizovat, pustíme se do toho.


Smart projekty městských organizací a partnerů

Smart projekty městských organizací a partnerů

Na realizaci Smart Prague spolupracujeme s řadou městských společností a firem. Podívejte se na chytré projekty, které plánují a realizují naši partneři.

Chytré budovy a energie

Vodohospodářský SWiM

Rutinní provoz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Mobilita budoucnosti

Dobíjecí stanice pro elektromobily - PRE

Rutinní provoz

Pražská energetika, a.s.
Lidé a městské prostředí

Nové technologie ve veřejném prostoru

Příprava projektu

Trade Centre Praha, a.s.
Lidé a městské prostředí

Comfort meter - kvalita vnitřního prostředí

Projekt zrušen

Prague Startup Centre
Mobilita budoucnosti

Carsharing

Rutinní provoz

Pražská energetika, a.s.
Mobilita budoucnosti

Elektromobily jako služební auta DPP

Rutinní provoz

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Inteligentní řízení povrchové městské hromadné dopravy

Máme téměř hotovo

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Lidé a městské prostředí

Mobilní signál v metru

Projekt dokončen

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Antikolizní systém pro tramvaje

Příprava projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Bezkontaktní platba jízdného

Rutinní provoz

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Nehodové kamery tramvají

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Chytré budovy a energie

Energetická opatření v DPP

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Nový informační systém pro cestující

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Zavádění elektrobusů do pražské MHD

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Chytré budovy a energie

Fotovoltaika a rekuperovaná energie pro provoz tramvají

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Lidé a městské prostředí

Osvětlení areálu VŠCHT

Hotovo

Siemens Česká republika
Chytré budovy a energie

Energetické úspory s využitím metody EPC

Hotovo

Siemens Česká republika
Chytré budovy a energie

Využití tepelné energie pitné vody pro ohřev TUV

V realizaci

Pražské vodovody a kanalizace
Chytré budovy a energie

Modernizace Kongresového centra Praha metodou EPC

Hotovo

Enesa, a.s.
Mobilita budoucnosti

Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ

Schváleno k realizaci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Chytré budovy a energie

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Schváleno k realizaci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Bezodpadové město

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Projet zrušen

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

Preference vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Bezodpadové město

Ekologický systém využití odpadních vod

Realizace zahájena

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Chytré budovy a energie

Automaticky vedený vozíkový systém ve Fakultní nemocnici v Motole

Studie proveditelnosti

Fakultní nemocnice v Motole
Mobilita budoucnosti

Digitální platební systém v taxi

Hotovo
Mobilita budoucnosti

City depo

Studie proveditelnosti

Magistrát hl. města Prahy
Lidé a městské prostředí

Smart navigace ve vybraných stanicích metra

Vyhodnocení projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Anonymizované sčítače cestujících v tramvajích a autobusech DPP

Implementace projektu
Mobilita budoucnosti

Informace o příjezdu metra ve vestibulech

Implementace projektu
Mobilita budoucnosti

Monitoring provozu eskalátorů metra pomocí umělé inteligence

Pilotní provoz projektu
Mobilita budoucnosti

Chytrá závlaha tramvajových zatravněných pásů

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

Poskytování online informací o předpokládaném odjezdu autobusů a tramvají DPP ze zastávky PID

Realizace projektu
Mobilita budoucnosti

Inteligentní zastávkový informační označník

Implementace projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Smart projekty městských částí

Smart projekty městských částí

Při plánování modernizace veřejného prostoru pracují čím dál více se smart řešeními také jednotlivé městské části. Hlavní město Praha proto v roce 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace městským částem na jejich smart projekty. Jednalo se o historicky první dotaci pro tyto subjekty zaměřenou na oblast Smart Cities.
Operátor ICT posuzoval předložené projekty městských částí z hlediska souladu s Koncepcí Smart Prague 2030. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Lidé a městské prostředí

Revitalizace parku Riegrovy sady

Příprava projektu

Městská část Praha 2
Lidé a městské prostředí

Revitalizace parku Židovské pece

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Bezpečný přechod

Implementace projektu

Městská část Praha 5
Lidé a městské prostředí

Numeri

Vyhodnocení projektu

Městská část Praha 9
Lidé a městské prostředí

Projekt multifunkčních prvků Smart City v městské části Praha – Šeberov

Projekt dokončen

Městská část Praha - Šeberov
Chytré budovy a energie

Smart grid ve sportovním areálu Pražačka

Veřejná zakázka

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně

Projekt zrušen

Městská část Praha 1
Lidé a městské prostředí

Inteligentní formulářové rozhraní

Projekt zrušen

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Řízení spotřeby energií v budově

Projekt zrušen

Městská část Praha 2
Lidé a městské prostředí

Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti

Veřejná zakázka

Městská část Praha 7
Lidé a městské prostředí

Systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady

Příprava projektu

Městská část Praha 2
Chytré budovy a energie

Digitalizace měření spotřeb energií

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Virtuální elektrárna

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Program nízkouhlíkové městské části

Příprava projektu

Městská část Praha 6
Mobilita budoucnosti

Projekt Evropská

Příprava projektu

Městská část Praha 6
Lidé a městské prostředí

Monitoring intenzity pěší a cyklistické dopravy

Pilotní provoz projektu

Městská část Praha 7
Chytré budovy a energie

Energetický management škol a školek

Příprava projektu

Městská část Praha 10
Lidé a městské prostředí

Interaktivní mapa zeleně

Příprava projektu

Městská část Praha 10
Chytré budovy a energie

Modelová a testovací soustava optimalizace energií na sportovišti Gutovka

Příprava projektu

Městská část Praha 10
Lidé a městské prostředí

Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“

Pilotní provoz projektu

Městská část Praha 14
Chytré budovy a energie

Analýza vhodnosti energetických opatření

Projekt dokončen

Městská část Praha 19

Doporučte chytrý projekt

Máte tip na projekt, který by si zasloužil označit logem Smart Prague a komunikačně podpořit?

Rádi o něm dáme Pražanům vědět. Musí ale splňovat několik jednoduchých kritérií:

  • spadá do některé z oblastí Smart Prague
  • používá chytré technologie
  • využívá data o svém provozu k dalšímu zlepšování nebo propojení s jinými projekty
  • přináší komfort nebo úspory občanům či městu samotnému
  • občané nebo některé složky města ho aktivně využívají
  • plošně funguje alespoň v jedné městské čtvrti

Svůj tip na projekt nám můžete zaslat na adresu smartprague@operatorict.cz.