Městské části v rámci Smart Prague

Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City a strategického konceptu Smart Prague rozhodla finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k jeho rozvoji a zapadají do koncepce Smart Prague

Dne 15.8.2019 skončila možnost podávat náměty MČ

Kontakt

Operátor ICT, a.s. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 IČO: 02795281

smartprague@operatorict.cz