O Smart Prague

Před českou metropolí stojí nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem, který přinese obyvatelům větší komfort a nové služby? Jak reagovat na rostoucí počet obyvatel naší metropole, a tedy větší nároky na infrastrukturu města?

Svou měrou může přinést odpovědi koncepce Smart Prague 2030, která je postavena na využívání nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. Strategie města je odvážná – fundamentálně a strukturálně mění město prostřednictvím osvědčených inovativních technologií.

Více o koncepci Smart Prague

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma, která bude vybudována, umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využijí ji vedení města, firmy i občané. Taková práce s daty může například pomoci predikovat, kde se v reálném čase nachází volné místo k zaparkování, a tak přispět k řešení ožehavého problému Prahy. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce. O realizaci projektů však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro Smart Cities Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové pro úspěch Smart Prague je zapojení městských společností a městských částí. Operátor ICT spolupracuje na projektech s Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. a řadou dalších pražských subjektů. Cílem je, aby všechny aktivity podporující Smart Prague byly navzájem maximálně provázány. Stejně důležitá pro udržení vysoké kvality a odbornosti modernizace městského prostoru je spolupráce s akademickým sektorem. Intenzivní poradenství probíhá s Českým vysokým učením technickým v Praze a Karlovou univerzitou, zapojeny jsou i další akademické instituce. Celé Smart Prague však tvoříme pro Pražany, komunikujeme proto s odbornou i laickou veřejností. Prostřednictvím kampaně Mám nápad sbíráme podněty, jak by měly být ulice Prahy proměněny, a snažíme se je uvádět do praxe.


Hledáme chytré nápady

Využití senzorů

Detekce pohybu, světla, kouře nebo změna teploty. To je jen zlomek dat, které mohou technologie zachytit a reagovat na ně.

Analýza informací

Přístup k datům v reálném čase umožňuje reagovat na aktuální situaci dříve, než nastane.

Automatizace a vylepšení

Technologie mohou usnadnit řízení města. Od dopravy, dodávky energie až po kontrolu čístoty ovzduší.

Propojujeme světy

Nejsme v tom sami. V současnosti se svolením Hl. m. Prahy aktivně spolupracujeme s Karlovou Univerzitou a ČVUT. Odborníci z akademické sféry nám pomáhají projekty hodnotit a vytvářet skupiny expertních pracovníků.

Na datové platformě pracujeme společně s Institutem plánování a rozvoje a podílíme se na pořádání akcí, kde vznikají zajímavé nápady, např. pražské hackatony.

V rámci zapojení veřejnosti poptáváme i vaše nápady. Víte, jak vytvořit z Prahy lepší místo pro život? Napište nám přes webový formulář, na Facebooku nebo na Twitteru.Změňte společně s námi Prahu k lepšímu.

Michal Fišer, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Operátor ICT, a.s.

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované hlavním městem Praha v rámci konceptu Smart Cities. Cílem je zavést do konce roku 2030 chytré technologie a podpořit tak příjemnější život v rychle se rozvíjejícím a prosperujícím městě. Pojmy jako efektivita, úspornost, rychlost, sdílení nebo šetrnost vzájemně propojují jednotlivé projekty. Za každým z nich stojí nesmírné množství dat, s nimiž přímo souvisí kvalita a rychlost jejich distribuce.

Mezi klíčové projekty Smart Prague patří Datová platforma a Virtualizace Prahy. Ty mimo jiné zajistí přenos, zpracování a praktické použití dat pro řízení hlavního města. Dalším prioritním projektem je tzv. regionální dopravní systém, který umožní komfortní a moderní způsob odbavení cestujících hromadné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Nápady na to, jak učinit Prahu ještě chytřejším městem, mohou posílat nejen firmy, ale i každý z vás – nápad stačí zaslat prostřednictvím webové stránky www.smartprague.eu.


Stav Smart Prague

Odhadovaný průběh

Mapování a určení priorit

Hotovo

Vyhodnocujeme všechny možnosti inovací a vytváříme plán, podle kterého je následně budeme zavádět.

Koncepce Smart Prague ke stažení (.pdf)

Návrh opatření

Intenzivně naplňujeme

Konkrétní návrhy řešení nám pomohou vytyčit si milníky, podle kterých se budou jednotlivé projekty realizovat.

Pilotní projekty

Začínáme

Jednotlivé projekty se začínají objevovat ve veřejném prostoru. Můžete se s nimi setkávat na ulicích i v budovách.

Běžný provoz

2025

Moderní technologie, které nám v každodenním životě pomáhají, jsou pro nás automatické a dokážeme naplno využívat jejich potenciál.