City Districts within Smart Prague

When fulfilling the Smart City philosophy and the Smart Prague strategic concept, Prague has decided to financially support some projects of individual Municipal Parts of the capital of Prague, which will contribute to its development and which fit the Smart Prague concept

Dne 15.8.2019 skončila možnost podávat náměty MČ

Documents 2019 available for download

Logomanuál Smart Prague (.pdf)
Smlouva o spolupraci s MČ a OICT 2019 (.pdf)
Usnesení RHMP č.1442 ze dne 15.7.2019 (.pdf)
Žádost o finanční podporu_2019 (.doc)
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na projekty Smart Prague_2019FIN (.pdf)
Seznam projektů Smart Prague 2019 (.pdf)
Prezentace_workshop pro MČ_2019 (.pdf)


Documents for 2nd call

Attachments:
Usnesení Rady HMP_č. 2496 ze dne 25. 9. 2018 (.pdf)
Žádost o finanční podporu (.docx)
Logomanuál Smart Prague (.pdf)
Smlouva o spolupraci s MČ a OICT (.pdf)
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na projekty Smart Prague 2018 (.pdf)
Rámcová doporučení pro projektové náměty (.docx)

Documents for 1st call

Attachments:
Usnesení Zastupitelstva HMP číslo 396 ze dne 6. 9. 2018 - schválené projekty (.pdf)
Usnesení RHMP č. 1054 ze dne 15. 5. 2018 (.pdf)
Workshop pro městské části ze dne 18. 5. 2018 (.pdf)
Žádost o finanční podporu (.docx)
Logomanuál Smart Prague (.pdf)
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na projekty Smart Prague 2018 (.pdf)
Smlouva o spolupráci MČ a OICT (.pdf)


Documents 2017

Attachments:
Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1684 ze dne 18. 7. 2017 (.pdf)
Smlouva o spolupráci pro účely čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities (.docx)
Žádost o finanční podporu (.doc)
Postup při vyřizování žádosti MČ HMP o poskytnutí dotace z rezervy Smart Cities (.pdf)
Usnesení ZHMP č. 32/3 ze dne 14. 12. 2017 (.pdf)

Contact

Operátor ICT, a.s. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 Business Identification Number: 02795281

smartprague@operatorict.cz