Kompresní koše

Bezodpadové město

image-kompresni-kose

Koše na směsný odpad, propojené přes internet, vložené předměty samy zmačkají a zabudované čidlo při naplnění ohlásí svozové firmě nutnost svozu. Provoz zajišťují baterie dobíjené fotovoltaickými články využívajícími solární energii.

 

Funkce

  • Stlačování vhozeného odpadu
  • Signál o naplnění svozové firmě

 

Přínos

  • Maximální využití vnitřního prostoru koše
  • Pořádek ve městě
  • Optimalizace nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Během půlročního pilotního provozu bylo 30 košů na veřejně dostupných místech v centru Prahy. Na základě vyhodnocení pilotu může být projekt podle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy rozšířen či upraven.

 

Realizace

3. čtvrtletí 2017  1. čtvrtletí 2018

 

Rozsah

30 košů

 

Lokalita

Náměstí Republiky
ulice Na Příkopě
(viz mapa)

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu
Magistrát hl. města Prahy / jednotlivé městské části
Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.
Svozová společnost v dané lokalitě

 

Vyhodnocení pilotního provozu

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu je k dispozici ZDE

 

Současný status projektu

Probíhají přípravy k implementaci rutinního provozu tzv. roll-out kompresních košů do vybraných lokalit města.

Stav projektu

Už jsou v ulicích!

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?