Smart Prague Index – metodika hodnocení

Smart Prague Index má v procesech projektové kanceláře Smart Prague dvě základní roviny. První z nich je mapování celkové vyspělosti hlavního města Prahy v oblastech naplňování koncepce Smart Prague 2030, kterou monitoruje ročenka Smart Prague Index pro daný rok.

Druhou rovinou je úroveň hodnocení projektů. Ta probíhá individuálně pro každý projekt realizovaný projektovou kanceláří Smart Prague a pro projekty partnerských organizací vztahující se k naplňování Koncepce Smart Prague 2030. Projekty jsou hodnoceny ve dvou úrovní – předimplementační a poimplementační. V předimplementační fázi je hodnocena shoda projektového záměru se základními tezemi danými koncepcí Smart Prague 2030 a úroveň propracovanosti daného projektového záměru. Po ukončení pilotního projektu následuje vyhodnocení úspěšnosti projektu ve vztahu k deklarovaným cílům. To je podstata poimplemetační fáze hodnocení.

Fialový teploměr
Růžový teploměr
Modrý teploměr
Tyrkysový teploměr

Fialová – Pokud projekt ve fázi interního posouzení dostane fialové hodnocení, je to pokyn pro projektového manažera aby projektový záměr ještě dopracoval, zejména v souvislosti s vazbou projektového záměru na koncepci Smart Prague 2030, dále vyžadovanou návaznost na jiné problémy města a v oblasti dopadu na obyvatele a návštěvníky hlavního města. Dokud projekt nedostane alespoň růžové hodnocení, nesmí být spuštěna jeho realizační část.

Růžová – Toto hodnocení indikuje zejména shodu s tezemi koncepce Smart Prague 2030. Toto hodnocení se zpravidla vztahuje k technologickým projektům, které se života Pražanů a návštěvníku hlavního města týkají nepřímo. Tyto projekty většinou testují uvedení nové technologie vylepšující dílčí aspekt města, jejíž plný potenciál se po dobrém výsledku pilotní fáze projeví při plošné aplikaci.

Tmavě modrá – Znamená nejen shodu s cíli koncepce Smart Prague 2030, ale také indikuje větší multidisciplinaritu projektu. Jedná se většinou o projekty, které testují spolupráci s více partnerskými institucemi a mají přímý dopad na kvalitu nejen veřejného prostoru. Většinou jsou takto hodnoceny originální projekty s velkým dopadem na bezpečnost, odolnost, společnost a životní prostředí města.

Tyrkysová - Tato úroveň indikuje ambice řešit více oblastí koncepce Smart Prague 2030. Jedná se o výjimečný projekt z hlediska kvality přípravy vzhledem ke komplikované problematice, kterou řeší. U těchto hodnocení se předpokládá významný pozitivní dopad ve více oblastech městských problémů. Zpravidla se pojí s tvorbou nové inovativní metodiky pro zjednodušení postupů zavádění podobných řešení v městském prostoru.