Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Lidé a městské prostředí

image-monitoring-mikroklimatickych-parametru-urbanizovaneho-prostredi

Hlavním cílem projektu bylo otestování technologií pro monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v uličním prostoru a následný vznik metodiky pro realizaci měření tohoto typu. Monitoring probíhal s využitím sítě senzorů za účelem mapování tepelného ostrova v Praze a zjišťování rozdílů chování měřených charakteristik v odlišných prostředích města (parky, ulice se zelení a bez zeleně, vnitrobloky atp.). Metodika se skládá z technologické a implementační části, podkladem k jejímu vzniku byly zkušenosti získané v rámci pilotního projektu. 

Získaná data ze senzorů byla přenášena do datové platformy hl. m. Prahy Golemio, kde byla ukládána, zpracovávána a dále zpřístupněna formou datové vrstvy. Díky projektu vznikla datová báze pro návrh, validaci a kalibraci opatření pro zmírnění extrémních projevů klimatu (zejména vln horka a sucha) v urbanizovaném prostředí. Vhodné parametry senzorů definovala studie proveditelnosti. 

 

Funkce 

  • Měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu
  • Sledování proudění vzduchu
  • Měření dopadajícího slunečního záření a intenzity srážek
  • Sledování přírůstu stromů
  • Měření teploty a vodního potenciálu půdy

 

Přínos 

  • Otestování vhodných technologií pro získávání dat o mikroklimatických parametrech 
  • Mapování tepelného ostrova v hl. m. Praze 
  • Podklad pro výsadbu zeleně a změny v územním plánování
  • Porovnání různých typů městského prostředí, oblastí se zelení a bez zeleně
  • Vznik Metodiky pro mikroklimatická měření na území hl. m. Prahy

 

Realizace 

3. čtvrtletí 2022 – 2. čtvrtletí 2024

 

Tým 

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu  

Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. m. Prahy  

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

Stav projektu

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?