Analýza vhodnosti energetických opatření

Chytré budovy a energie

image-analyza-vhodnosti-energetickych-opatreni

Projekt má za cíl identifikovat energetická opatření vhodná pro budovy městské části k zajištění energetických úspor. Prostřednictvím expertního poradce bude provedeno přezkoumání energetického hospodářství objektů ve správě městské části a výběr subjektů s potenciálem pro uplatnění metody EPC (řešení financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor).

 

Funkce:

  • Specifikace a kompletace údajů o energetickém hospodářství objektů ve správě MČ
  • Analýza potenciálu řešení EPC

Přínos: 

  • Podpora snižování spotřeby energií v objektech MČ
  • Prevence uhlíkové stopy budov

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Městská část Praha 19

Smart Prague Index

Fialový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?