SPACE, prostor pro inovace

Lidé a městské prostředí

image-space-prostor-pro-inovace

SPACE, prostor pro inovace, představuje otevřenou multifunkční platformu, která umožní Praze prezentovat městské inovace, technologické trendy, nejnovější témata v oblasti chytrých měst a aktuální projekty Prahy všem občanům, zaměstnancům města i zahraničním hostům zábavnou a kreativní formou. 

Jedná se o výstavní prostor, kde se veřejnost skrze osobního zážitku dozví víc o tom, jak Praha funguje, jakým výzvám čelí a jak na ně může reagovat. Bude to místo setkávání otevřeno všem se zájmem o inovace a budoucnost Prahy – od studentů přes startupy a místní komunity po mezinárodní hosty, kteří mají zájem o budoucnost města. SPACE je ideální místo pro nasátí inspirace, rozvoj nových nápadů, zodpovězení otázek a rozšíření povědomí o výzvách a technologických trendech, které mohou ovlivnit budoucnost Prahy k lepšímu. 

Součástí prostoru bude i Inovační laboratoř, která bude sloužit jako kreativní prostor pro experty na městská data, inovace a Smart Cities řešení. Odborníci na místě budou poskytovat odborné znalosti potřebné pro efektivní řešení městských výzev a spolupracovat s klíčovými městskými aktéry při identifikaci problémů, navrhování inovativních řešení a provádění pilotních projektů. Tato spolupráce umožňuje propojení teorie s praxí a zajišťuje, že inovační laboratoř má skutečný dopad na rozvoj a transformaci města.

Přínos projektu: 

  • Zvýšení povědomí veřejnosti o výzvách a příležitostech městských inovací a budování komunity kolem městských inovací 

  • Podpora technologické gramotnosti veřejnosti a aktivní zapojení občanů do procesu tvorby inovací 

  • Budování mezinárodní spolupráce a posilování konkurenceschopnosti Prahy 

  • Rozvoj inovační kultury a kapacity městského inovačního ekosystému 

  • Propojení klíčových aktérů a podpora multidisciplinárního přístupu k řešení problémům 

  • Rozvoj inovací v souladu s potřebami Prahy a budování transparentnosti úřadu 

  • Realizace programového prohlášení a návaznost na klíčové strategické dokumenty města: „Vytvoříme otevřený prostor, který umožní Praze propagovat a prezentovat městské inovace, resp. projekty Smart City včetně datové platformy, všem občanům, zaměstnancům města i zahraničním hostům.“ (Programového prohlášení RHMP 2022-2026: kapitola 10, bod 1.2.2.).

 

Stav projektu

Příprava projektu

Operátor ICT, a. s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?