Komplexní řízení energetiky v budovách

Chytré budovy a energie

image-komplexni-rizeni-energetiky-v-budovach

Navrhneme pro Prahu efektivní systém hospodaření, postavený na základních principech energetického managementu, který bude obohacen o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat. Výsledkem bude podstatné snížení spotřeby energie a vody v budovách hlavního města.

Projekt bude probíhat v několika fázích. Nejdříve bude na vybraném vzorku budov přezkoumána stávající spotřeba energie a vody. V další fázi budou identifikovány možnosti zefektivnění spotřeby a navrhneme metodické postupy pro jejich realizaci. S metodikami budou seznámeni odpovědní zaměstnanci města. Nadefinuje se tedy optimální postup, jak projekty tohoto typu realizovat. 

 

Přínos

  • Efektivnější provoz a správa budov hl. m. Prahy
  • Optimalizace spotřeby energií a vody
  • Rozvoj energetického hospodářství jako celku
  • Odhalení potenciálních úniků vody
  • Očekávané úspory nákladů na všechny energie budou větší než 1 mil. Kč a zároveň odlehčí životní prostředí o 573 tun CO2

 

Projekt

Projekt byl dokončen.

 

Realizace

3. čtvrtletí 2018 – 2. čtvrtletí 2019 – implementace měřících zařízení a služeb

2. čtvrtletí 2019 – začátek provozu energetického managementu 

2. čtvrtletí 2021 – ukončení pilotního provozu

1. čtvrtletí 2022 – vyhodnocení projektu

 

Tým      

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy – uživatel projektu

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?