Senzorická síť veřejného osvětlení

Chytré budovy a energie

image-senzoricka-sit-verejneho-osvetleni

Lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná, celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. V rámci pilotního projektu začínáme na Karlínském náměstí, které získalo nové modernější osvětlení. Cílem je snížit spotřebu elektrické energie a zároveň se sloupy doplnily o další funkcionality pomocí instalovaných měřicích senzorů. Modernizované lampy veřejného osvětlení mohou zvýšit také bezpečnost občanů v dané lokalitě.

Senzory snímají pohyb ve svém okolí, měří teplotu, úroveň znečištění CO2, meteorologické veličiny a hluk. Do budoucna by lampy mohly zabezpečovat sběr dat z okolních budov, laviček, chytrých odpadkových košů, parkovacích automatů apod. Data se pak budou v datové platformě archivovat a zpracovávat k dalšímu využití.

 

Funkce

  • Regulace osvitu
  • Monitorování prostoru pomocí senzorů

 

Přínos

  • Úspory na základě regulace osvitu
  • Úspory díky nižší spotřebě související s moderními technologiemi
  • Snížené náklady na údržbu lamp
  • Lepší kvalita poskytované veřejné služby
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Trade Centre Praha, a.s.

 

 

Stav projektu

Probíhá pilotní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?