MaaS APP - Jednotná registrace a platba z jednoho místa za služby mobility

Mobilita budoucnosti

image-maas-app-jednotna-registrace-a-platba-z-jednoho-mista-za-sluzby-mobility

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového systému jednotné registrace a platby primárně pro služby mobility v Praze a její spádové oblasti. Inovativní řešení bude spočívat v rozšíření funkcí aplikace PID Lítačka (potažmo Moje Praha) o funkce jednotné registrace uživatelů v rámci ekosystému nabízených forem dopravy (bikesharing, carsharing, taxi apod.) a umožnění platby za využité služby z jednoho místa. Navrhované řešení podporuje koncepčně tvorbu Mobility jako služby (MaaS) v hlavním městě.

 

Přínos:

  • Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města
  • Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků
  • Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru

 

Funkce:

  • Jednotná registrace v aplikaci PID Lítačka
  • Platba z jednoho místa aplikace PID Lítačka

 

Tým:

  • Operátor ICT, a. s., manažer projektu 
  • Magistrát hl. m. Prahy 

 

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Operátor ICT a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?