Projekty Jednotná registrace a platba za služby mobility a Inteligentní analýza dopravy doporučila Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze k realizaci

10. 12. 2020
image-projekty-jednotna-registrace-a-platba-za-sluzby-mobility-a-inteligentni-analyza-dopravy-doporucila-komise-rady-hl-m-prahy-pro-rozvoj-konceptu-smart-cities-v-hl-m-praze-k-realizaci

Dva nové projektové záměry městské společnosti Operátor ICT, a. s., (OICT) na dnešním jednání podpořila Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. O projektech MaaS iD – jednotná registrace a platba za služby mobility a Inteligentní analýza dopravy by tak v blízké budoucnosti měla jednat Rada hl. m. Prahy.

Hlavním cílem projektu MaaS iD – jednotná registrace a platba za služby mobility je vytvoření nového systému jednotné registrace a platby primárně pro služby mobility v Praze a její spádové oblasti. V praxi to znamená, že dojde k rozšíření funkcionalit v aplikaci PID Lítačka. 

Registrovaní uživatelé aplikace budou mít vedle stávajícího přehledu možností cestování pražskou hromadnou dopravou nově také informace o dalších formách dopravy, například bikesharingu, carsharingu nebo služeb taxi. Aplikace současně umožní platby za využité služby z jednoho místa,“ vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer. Navrhované řešení podle jeho slov podporuje koncepčně tvorbu Mobility jako Služby (MaaS) v hlavním městě. 

Pomocí tohoto inovativního řešení bude nahrazen současný stav, ve kterém musí uživatel zadávat opakující se údaje do každé aplikace zvlášť. Cílový systém bude znamenat možnost rozšířené registrace v PID Lítačce, díky které bude uživatel ověřen pro všechny zapojené poskytovatele různých druhů mobility. 

„Díky projektu budou mít občané k dispozici funkce, které jim usnadní a urychlí využívání služeb mobility. Projekt MaaS iD zajistí také hlubší míru integrace poskytovatelů mobility v Praze do jednoho ekosystému, ve kterém může hlavní město zastávat roli agregátora těchto služeb. Díky této roli bude mobilita v hlavním městě transparentnější a koncepčně řešena,“ doplnil místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.

Cílem dalšího projektu Inteligentní analýza dopravy je vyřešit otázku získávání statistických dopravních dat o dopravních prostředcích pražského provozu kvalitním nástrojem, který bude umět co nejvíce komplexně zjišťovat důležitá dopravní data a zajistí tak podporu pro zodpovědné rozhodování v dopravních otázkách. Všechna data, která by byla pro účely projektu používána, budou anonymizovaná. 

Nástroj musí splňovat základní kritérium pro úspěch, a to být spolehlivý. Pro zajištění objektivního a kvalitního obrazu pražské dopravy je potřeba sledovat dopravní data 24 hodin 7 dní v týdnu v reálném čase,“ uvedl Michal Fišer.

Řešením, jak se poprat s tímto problémem, je podle jeho slov vytvořit takový nástroj, který bude odpovídat potřebám Prahy a bude vytvořen na míru uživatelům, kteří s dopravními daty nejvíce pracují. Těmi jsou zejména Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jednotlivé městské části, Policie České republiky a samozřejmě také Magistrát hlavního města Prahy. 

V současné době není k dispozici takto rozsáhlý nástroj, který by dokázal získávat všechna tato data za celý den, týden, měsíc nebo rok. Řešením je vývoj softwaru, který pomocí inovativní umělé inteligence díky hlubokému neuronovému učení bude umět identifikovat všechny informace po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu. K softwaru je potřeba kamer, to se jeví jako jednoznačná výhoda, protože Praha je dostatečně pokryta kamerami Městského kamerového systému hl. m. Prahy. Nad těmito získanými statistickými daty bude vytvořeno analytické a vizualizační rozhraní pro jednotlivé uživatele. 

Získaná statistická anonymizovaná data budou přenášena do datové platformy hl. m. Prahy Golemio, kde budou ukládána a dále zpracovávána dle požadavků jednotlivých partnerů nebo uživatelů. U kamer bude zpracování obrazu probíhat v reálném čase na serveru v zabezpečeném datovém centru nebo přímo v kameře. Software bude s obrazem pracovat v řádech sekund. Před spuštěním systému bude projekt ošetřen dle platné legislativy na ochranu a nakládání s osobními údaji,“ doplnil Matej Šandor.