Sledování intenzity cyklistické dopravy - Cyklosčítače

Lidé a městské prostředí

image-sledovani-intenzity-cyklisticke-dopravy-cykloscitace

Cyklosčítače poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase. Jedná se o nepřímou podporu cyklistiky ve městě a slouží jako jeden z nástrojů na sledování naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze a jako podpůrný nástroj dalších iniciativ souvisejících s rozvojem cyklistiky a její infrastruktury v hl. m. Praze.

 

Funkce

Sledování intenzity je prováděno pomocí tzv. cyklosčítačů umístěných na páteřní síti cyklostezek v Praze. Vhodnou technologií jsou zaznamenávány směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření s rozlišením směru jízdy. Data zaznamenávají také aktuální teplotu a jsou sbírána v reálném čase (respektive 5minutových intervalech) do datové platformy hl. města Prahy Golemio. Data neodhalují logicky, kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy. Jedná se o dobrý zdroj informací pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy.

 

Přínos občanům a Praze

  • Občan má k dispozici informaci o aktuálním vytížení cyklotrasy
  • Efektivnější směřování financí do rozvoje cyklistické infrastruktury a podpory cyklistické dopravy
  • Propojení s dalšími projekty, například vybudováním senzorické sítě monitorující kvalitu prostředí, nebo s projekty zaměřenými na sledování intenzity dalších forem dopravy

 

Dostupná data

Počty průjezdů cyklistů za dnešní den a historická data – viz katalog datové platformy Golemio

 

Tým

Operátor ICT, a. s.

ODO MHMP

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?