Inteligentní formulářové rozhraní

Lidé a městské prostředí

image-inteligentni-formularove-rozhrani

Projekt má za cíl usnadnit klientovi Městské části Praha 3 řešení jeho životních událostí či potřeb přirozenou formou, a to prostřednictvím automatického komunikátoru. Komunikace bude probíhat ve více jazycích mutací dle struktury klientů městské části. Celé řešení je postaveno na principu chatbota, který prostřednictvím naučené konverzace sbírá od klienta informace a pomáhat mu tak při vyplňování formuláře, případně tento formulář bude vyplňovat za něj. Součástí projektu je provedení analýzy integrace s portálem Městské části Praha 3, analýzy integrace s formulářovým řešením v podmínkách úřadu prostřednictvím Portálu občana a následná realizace pilotní integrace se stávajícím informačním systémem.

 

Funkce

  • Vytvoření formulářového modulu
  • Otevřený datový model pro integraci s externími aplikacemi
  • Vytvoření nástroje pro analýzu provozu a získávání zpětné vazby

 

Přínos

  • Zkvalitnění poskytování veřejných služeb po dobu 24/7
  • Komunikace v několika jazykových mutací
  • Snazší podávání formulářů

 

Realizace

3/2019 – 3/2020

Stav projektu

Projekt zrušen

Městská část Praha 3

Máte nápad jak zlepšit Prahu?