Mobilita budoucnosti

Mobilita budoucnosti

Moderní městská doprava by měla být ekologická, propojená a dostupná. To jsou cíle, které bychom v Praze chtěli podporovat a vytvářet pro ně podmínky. Hlavními nástroji by měly být digitalizace s následným využitím získaných dat pro inteligentní plánování a řízení dopravy, intermodální nabídka dopravních služeb v rámci mobility jako služby a rozvoj elektromobility. Chytrá řešení a inovace povedou ke snížení času, který uživatelé tráví při překonání vzdálenosti ve městě, umožní vybrat si dle preference dopravu i způsoby platby, a to vše online.

Nárůst počtu elektromobilů* (EV) a parkovacích oprávnění pro EV

Na grafu je patrný skokový nárůst počtu EV a parkovacích oprávnění pro EV mezi lety 2019 a 2020, kdy se počet EV navýšil více až na hodnotu 7 938 EV.

*Za elektromobily jsou považovány bateriové elektromobily (BEV) i plug-in hybridy (PHEV).

Zdroje: Odbor dopravněsprávních činností a Odbor dopravy MHMP

Vývoj počtu registrovaných EV a M1 vozů

V uvedeném grafu je zřejmý průběh růstu počtu všech osobních vozů a elektromobilů. Zatímco růst osobních vozů meziročně zpomalil, počty elektromobilů rostou meziročně výrazněji – více než trojnásobkem.

Zdroje: Centrální registr vozidel Ministerstva dopravy ČR, Odbor dopravněsprávních činností MHMP

Dostupnost dobíjecích stanic

Tento graf zobrazuje růst počtu dobíjecích stanic s rozlišením na rychlé (DC) a pomalé (AC) dobíjecí stanice. Vzhledem k několikanásobnému nárůstu počtu dobíjecích stanic v posledních letech dochází zároveň k lepší geografické dostupnosti této služby. V roce 2020 byla dostupnost dobíjecích stanic na ploše 1,57 km2.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Vývoj odebrané energie při dobíjení EV

Graf zobrazuje nejen nárůst počtu dobíjecích stanic (s rozlišením na rychlé a pomalé), ale zároveň i množství odebrané energie v kWh. Počet dobití v letech 2019 a 2020 zůstal srovnatelný, nicméně nárůst množství odebrané energie je zřejmě důsledek dobíjení vozů s většími kapacitami baterií. Jedná se nejspíše o důsledek rozšiřování nabídky elektromobilů o nové generace vozů.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Nájezd autobusů a elektrobusů v kilometrech

Množství najetých vozokilometrů autobusů v roce 2020 kleslo oproti loňskému roku zejména z důvodu omezení mobility a provozu během pandemie COVID-19. Přestože celkový pokles vozokilometrů odpovídal zhruba 7 %, v rámci elektrobusů nájezd vozokilometrů vzrostl.

Zdroje: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Vývoj počtu autobusů a elektrobusů

Počet autobusů v posledních letech se drží na obdobných číslech. Dochází k postupné obnově vozového parku za účeleme snížení průměrného stáří vozů a dodržení nových standardů kvality PID. V případě elektrobusů dochází pouze k jednotkovým změnám, nicméně v další letech je plánován výraznější nárůst.

Zdroje: Arriva, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2020

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.