Atraktivní turismus

Atraktivní turismus

Moderní technologie otevírají potenciál stát se samozřejmou součástí udržitelného, přívětivého, bezpečného a zábavného turistického ruchu v Praze. S pomocí inovativních technologií a na základě spolehlivých dat bude návštěvníkům usnadněn pohyb po městě včetně vstupu na hlavní atrakce a památky.

Zpětná vazba návštěvníků Prahy

Graf se zaměřuje na počet interakcí s návštěvníky Prahy přes jednotlivé komunikační kanály a sleduje počet přímo obdržených a nepřímo identifikovaných zpětných vazeb. Zjišťování zpětné vazby od návštěvníků města poskytuje informaci o silných a slabých stránkách organizace turistického ruchu v hlavním městě a zároveň poskytuje podněty pro další rozvoj nabízených služeb.

Zdroje: Prague City Tourism, a. s.

Počet návštěvníků Prahy

Graf sleduje celkový počet návštěvníků hlavního města Prahy v rozlišení na tuzemské a zahraniční návštěvníky. Tyto hodnoty graf vykresluje v kontextu počtu přenocování obou skupin hostů. Hodnota celkového počtu přenocování vychází z dostupných statistických údajů z hromadných ubytovacích zařízeních v hl. m. Praze.

Zdroje: Český statistický úřad

Ubytovací kapacity

Graf srovnává počet pokojů hotelového typu (pokoje v hotelích 5* až 1* a hotely garni) a počet pokojů v ostatních ubytovacích zařízeních (penziony, kempy, chatové osady, turistické ubytovny a ostatní hromadná ubytovací zařízení) a tyto údaje celkově srovnává s počty lůžek v obou uvedených skupinách ubytovacích zařízení za daný rok. Počet lůžek dlouhodobě meziročně vykazuje nárůst kapacit.

Zdroje: Český statistický úřad

Produktivita cestovního ruchu

Graf si bere za cíl přiblížit produktivitu cestovního ruchu a využívá k tomu ukazatele týkající se výdajů za cestovní ruch s rozdělením na výdaje zahraničních návštěvníků a výdaje tuzemských návštěvníků (turisté z České republiky). Z těchto ukazatelů lze dále odvodit například poměr produktivity obou skupin turistů na celkovém výsledku. Uvedeny jsou údaje v dosud dostupném formátu pro představu o produktivitě cestovního ruchu, na jehož výsledku má Praha svůj významný podíl (dle kvalifikovaného odhadu ČSÚ více než 30 %, uvedená data za jednotlivé regiony nejsou vyčíslována).

Zdroje: Český statistický úřad

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2020

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.