Zkratky

Smart Prague Index

ZkratkaNázevVysvětlení
ACAlternating CurrentStřídavý proud, pomalé dobíjení u dobíjecích stanic pro elektromobily
APIApplication Programming InterfaceRozhraní pro aplikace a jejich programování
BB CentrumBaarova-Brumlovka centrum
BIBusiness Intelligence
CIMICities in Motion
CIIRCČeský institut informatiky, robotiky a kybernetiky
CNGCompressed Natural GasStlačený zemní plyn (metan). Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za čistější alternativu k benzínu a motorové naftě.
CPSCyber-Physical-SystemKyberfyzikální systém je počítačový systém, v němž je mechanismus řízen nebo monitorován pomocí počítačových algoritmů.
ČRČeská republika
ČVUTČeské vysoké učení technické v Praze
CZTCentrální zdroje tepla
DCDirect CurrentStejnosměrný proud, rychlé dobíjení u dobíjecích stanic pro elektromobily
DPPDopravní podnik hl. m. Prahy
e-busElektrobusAutobus na elektrický pohon. Započítány jsou také trolejbusy, které jsou jinak dle platné legislativy brány jako drážní vozidla.
EVElectric vehicleVozidlo s čistě elektrickou pohonnou jednotkou
FVEFotovoltaická elektrárna
GPSGlobal Positioning SystemGlobální družicový polohový systém
HDIHuman Development IndexIndex lidského rozvoje
HDPHrubý domácí produkt
HDŘÚHlavní dopravní řídící ústřednaHlavní dopravní řídící ústředna zajišťuje centrální dohled nad dopravní situací, centrální koordinované řízení dopravy na území hlavního města Prahy a poskytuje aktuální a ověřené dopravní informace. Zdroji těchto dat jsou například telematická zařízení, systémy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby nebo také systém Centrální evidence uzavírek. Veškeré informace o dopravní situaci jsou zpracovány Řídicím systémem HDŘÚ, který automaticky reaguje na danou dopravní situaci vyvoláním tzv. řídicích scénářů. Jednotlivé kroky scénáře pak zajistí změnu stavu telematických zařízení s cílem zajistit plynulost dopravy.
hl. m. PrahaHlavní město Praha
HMPHlavní město Praha
HPHHrubá přidaná hodnota
IMDInternational Institute for Management Development
IoEInternet of EnergyTechnologický pojem, který označuje modernizaci a automatizaci infrastruktury elektrické energie pro výrobce a zpracovatele energie. Díky tomu může výroba energie postupovat efektivněji a čistěji s co nejmenším množstvím odpadu.
IoPInternet of PeopleInternet lidí se týká digitalizace vztahů mezi lidmi a shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Vytváří síť kolektivní inteligence a stimuluje interaktivní komunikaci mezi našimi digitálními já prostřednictvím digitálních zařízení, internetu a sdílení dat.
IoSInternet of ServicesV rámci internetu služeb je vše, co je potřeba k používání softwarových aplikací, dostupné jako služba na internetu, včetně samotného softwaru, nástrojů pro jeho vývoj a platformy (servery, úložiště a komunikace) pro jeho provoz.
IoTInternet of ThingsInternet věcí
kmKilometr
KOKomunální odpad
KPIKey performance indicatorKlíčové ukazatele výkonosti
ksKus
ktKilotunaTisíc tun
LEDLight-Emitting Diode
mmetr
MaaSMobility as a ServiceMobilita jako služba
Městská část
MHDMěstská hromadná doprava
MHMPMagistrát hlavního města Prahy
MKS Městský kamerový systém
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj
MWMegawattJednotka výkonu
MWhMegawatthodinaJednotka spotřeby energie
OCP MHMPOdbor ochrany prostředí MHMP
OICTOperátor ICT, a. s.
P+RPark & RideOdstavná parkoviště umístěná v blízkosti dopravních uzlů MHD, kde řidič zaparkuje své vozidlo a dále do města pokračuje MHD.
PCDCPrague City Data Congress
PENBPrůkaz energetické náročnosti budovyPrůkaz energetické náročnosti budov slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A–G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.
PIDPražská integrovaná doprava
PREdiPražská energetika distribuce, a. s.
PVKPražské vodovody a kanalizace, a. s.
PVPPrague Visitor Pass
QoLQuality of LifeKvalita života je podle Britannicy míra, do jaké je jedinec zdravý, cítí se pohodlně a je schopný účastnit se nebo si užít životní události.
RESTRepresentational State TransferTyp softwarové architektury
ROPIDRegionální organizátor pražské integrované dopravy
RZRegistrační značkaRegistrační značka vozidla (dříve SPZ – státní poznávací značka)
S-CPSSocio–Cyber-PhysicalSystem
SDSběrný dvůr
SIMSubscriber Identity ModuleSIM karta
SKOSměsný komunální odpad
SMSShort message service
SOSSave Our SoulsNejznámější mezinárodní nouzový / tísňový signál v Morseově abecedě
SPSmart PragueStrategický rámec přestavby hlavního města v duchu Koncepce Smart Prague 2030
SPISmart Prague Index
SSZSvětelné signalizační zařízeníSoustava zařízení sloužící k řízení provozu na pozemních komunikacích. Signalizační část soustavy se nazývá semafor.
Střední škola
SUMPSustainable Mobility PlanPlán udržitelné mobility
SWAPAnglický výraz pro výměnuVýměna věcí, které nepotřebuji za jiné, s nimiž se rozloučil někdo jiný
tTuna
THMPTechnologie hlavního města Prahy, a. s.
TSKTechnická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
TVTelevize (televizor)
TWhTerawatthodina
ÚZISÚstav zdravotnických informací a statistiky ČR
VOVeřejné osvětlení
Vozidlo kategorie M1Vozidla max. pro 8 osob (vyjma řidiče) o celkové hmotnosti do 3,5 tuny
Vozidlo kategorie M2Vozidla pro více než 8 osob (vyjma řidiče) o celkové hmotnosti do 5 tun
Vozidlo kategorie M3Vozidla pro více než 8 osob (vyjma řidiče) o celkové hmotnosti nad 5 tun
Vozidlo kategorie N1Nákladní vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny
Wi-FiWireless FidelityBezdrátová technologie přenosu informací založená na standardu IEEE 802.11
ZEVOZařízení na energetické využití odpaduSpalovna v Malešicích, kterou provozují Pražské služby, a. s.
ZOZpětný odběr
ZPZemní plyn