Datová oblast

Datová oblast

Každodenní fungování města vytváří velké množství různorodých dat – od okamžitých informací, například o polohách vozidel MHD, až po dlouhodobé časové řady. Úkolem Datové platformy Golemio je Praze pomáhat tato data používat a rozhodovat se podle nich.

Počet výstupů v Golemio BI

Zástupci Prahy, městských částí a městských společností se mohou s výstupy Datové platformy Golemio seznámit prostřednictvím aplikace Golemio BI, která na jednom místě shromažďuje celou řadu výstupů, jako jsou dashboardy, mapové aplikace, analýzy či datové exporty.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Počet uživatelů Golemio Open API

Prostřednictvím Open API jsou data z Datové platformy Golemio poskytována vývojářům a analytikům pro využití ve vlastních projektech, například webových portálech či mobilních aplikacích.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Prague City Data Congress

Datová platforma Golemio pořádá pravidelný kongres o využití dat v prostředí měst. Mezi mluvčími je řada osobností z České republiky i z celého světa. Kongres se v roce 2020 přesunul do čistě on-line prostředí.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.