Třetí ročník Pražského inovačního maratonu právě startuje!

6. 2. 2022
image-treti-rocnik-prazskeho-inovacniho-maratonu-prave-startuje

Zahájili jsme již třetí ročník Pražského inovačního maratonu #NakopniPrahu 2022, který má za cíl zlepšit život Pražanů. Jedná se o soutěž pro mladé inovátory, kteří během následujících čtyř měsíců představí řešení některé z předem vybraných výzev. Deset nejlepších nápadů bude finančně oceněno a tři vítězné navíc získají pomoc s realizací projektu. 

Máme velkou radost, že se do soutěže přihlásilo 39 týmů, které poslaly dohromady celkem 42 námětů. Největší zájem byl opět o výzvy z oblasti Lidé & komunity a Životní prostředí. Přihlášky jsme prošli a posoudili, jestli zapadají do vypsaných výzev a mají vazbu k Praze. A protože kvalita námětů byla letos velmi vysoká, rozhodli jsme se, že do prvního kola soutěže pozveme 32 týmů. 

Poprvé se se soutěžícími setkáme na Nalejvárně v pražském CAMPu již 25. února. Spolu s námi budou na místě i mentoři, garanti jednotlivých výzev a další odborníci. 

Cílem Pražského inovačního maratonu je najít a rozvinout projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život obyvatel metropole a půjdou rychle zrealizovat. Soutěž je inspirována konceptem tzv. hackathonů, kde mají účastníci za úkol během jednoho až dvou dnů vyvinout aplikaci nebo nalézt inovativní řešení určitého problému. Městské inovace ale vyžadují často komplexní a náročná řešení, proto naše akce trvá 4 měsíce. Během nich budou přihlášené týmy pod vedením mentorů pracovat na prototypu svého řešení či služby pro město. 

 

Soutěžní výzvy:  

  • Životní prostředí – nápady, které přispějí ke zlepšení kvality ovzduší, vyřeší, jak efektivně nakládat s šedou vodou nebo nápady, které se budou týkat využívání alternativních zdrojů energie, třídění bioodpadu nebo komunitního pěstování potravin. 

 

  • Data a digitalizace – řešení, která navrhnou městu využití městských dat a umělé inteligence, např.  k zajištění efektivnějšího fungování úřadu a jeho digitalizace. 

 

  • Mobilita budoucnosti – opatření, která povedou k udržitelnému snížení spotřeby fosilních pohonných hmot v automobilové dopravě a nápady na zvýšení atraktivity nemotorové a veřejné dopravy. 

 

  • Lidé a komunity – projekty, které vytváří a posilují sousedské a komunitní vztahy.  

 

  • Atraktivní turismus a kultura – nápady na moderní technologie, které podpoří udržitelný, přívětivý, bezpečný a zábavný turistický ruch v Praze a řešení, která pomohou s aktuální situací v pohostinství, hotelnictví a kultuře. 

 

  • Školství a sport – projekty, které pomohou po pandemii znovu rozhýbat Pražany nebo usnadní učitelům i žákům práci s distanční i prezenční výukou. 

 

Podrobné informace a časový harmonogram soutěže naleznete na www.nakopniprahu.cz