Smart Cities Pitch : první setkání městských expertů na problematiku Smart City

1. 7. 2018
image-smart-cities-pitch-prvni-setkani-mestskych-expertu-na-problematiku-smart-city

Sdílení dobré praxe, představení nejúspěšnějších projektů jednotlivých měst
i debata o hlavních výzvách v implementaci konceptu chytrého města do praxe byla jedna z hlavních témat prvního setkání expertů na problematiku Smart City z českých měst.

Historicky první setkání expertů na problematiku Smart City se uskutečnilo v pátek 15. června v Plzni. Toto setkání mělo za cíl posadit okolo jednoho stolu experty, kteří se v českých městech zabývají implementováním chytrých řešení do chodu města a poskytnout prostor pro sdílení dobrých zkušeností i hlavních výzev, se kterými se jednotlivá města při zavádění smart řešení setkala.

Kromě sdílení zkušeností mezi zástupci měst bylo hlavním cílem Smart Cities Pitch vytvořit platformu pro pravidelná setkávání odborníků v oblasti chytrých měst. Města tak budou mít možnost inspirovat se praxí kolegů a kolegyň z ostatních měst a sdílet své know-how.

„Jsem moc rád, že jsme se mohli ve velice neformální atmosféře otevřeně bavit o našich úspěších a problémech při zavádění konceptů Smart City do praxe. V oblasti chytrých měst se velice často inspirujeme u měst ze zahraničí, a proto považuji Smart Cities Pitch za velice vhodnou platformu, kde můžeme sdílet zkušenosti měst z České republiky,“ uvedl ředitel Smart Prague společnosti Operátor ICT, a.s. Vladimír Zadina.

 

foto2

Prvního pracovního setkání se účastnili zástupci hlavního města Prahy, statutárních měst Plzeň a Liberec a měst Kolín a Písek.

Spoluorganizátory Smart Cities Pitch byla pražská městská společnost Operátor ICT, a.s.
a Česká inovace o. p. s. 

Další setkání se uskuteční 14. září 2018 a tentokrát proběhne v Praze.