Projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství v Praze si odnesl první cenu v soutěži Komunální projekt roku 2023

25. 10. 2023
image-projekt-komplexni-nastroj-pro-odpadove-hospodarstvi-v-praze-si-odnesl-prvni-cenu-v-soutezi-komunalni-projekt-roku-2023

Inovativní, udržitelnější, a především efektivnější řešení odpadového hospodářství v české metropoli – to jsou hlavní cíle projektu Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství, který získal 1. místo, v již devátém ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023. Ocenění v kategorii "Odpadové hospodářství" převzala náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková. Projekt je společně realizován pražskou městskou společností OICT a Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

„Ocenění je nepochybně výsledkem kvalitní a efektivní spolupráce našich týmů z oblasti životního prostředí a naplňování klimatického plánu a ICT a inovací. Doufám, že do budoucna půjdeme ještě dále a vzniknou další inspirativní projekty. Skutečnost, že ocenění v oblasti odpadového hospodářství přebírám za projekt v rámci koncepce Smart Prague 2030 dokazuje, že problematika nakládání s odpady není záležitost druhé koleje. Naopak, je jednou z priorit. Díky tomuto konkrétnímu projektu se například nemusí tak často vyvážet odpad. To má nejen pozitivní ekonomické přínosy pro městskou pokladnu, ale šetří se i pohonné hmoty a tím také naplňujeme náš klimatický plán,” říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Tři v jednom: o čem projekt je?

Projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství vychází z koncepce Smart Prague 2030, která si právě oblast "Bezodpadové město" definovala jako jednu ze svých priorit. Tento jedinečný projekt představuje inovativní a efektivní řešení v oblasti odpadového hospodářství a skládá se ze tří samostatných projektů. Prvním z nich je "Chytrý svoz odpadu", který využívá senzory umístěné v odpadových nádobách k monitorování jejich naplněnosti. Druhým projektem je poté "RFID odpadové nádoby", který prostřednictvím čipů umožňuje detekovat svozy odpadových nádob. Třetím projektem je aplikace "Moje Praha", sloužící k informovanosti občanů hlavního města Prahy mimo jiné o aktuálním stavu zaplněnosti jednotlivých odpadových nádob a kontejnerů.

„Oceněná chytrá řešení a inovace mají kromě zefektivnění svozu odpadu a snížení nákladů další přesah. Snižují zátěž na životní prostředí, zvyšují komfort na silnicích, sbírají data umožňující další použití pro optimalizaci veřejného prostoru a pomáhají také zlepšit informovanost obyvatel Prahy. Dvě věci pouze zdánlivě nesourodé, tedy odpadky a inovace, se tu spojily a osvědčily v příkladu dobré praxe,” uvádí radní pro oblast ICT, Smart Cities, vědu a výzkum Daniel Mazur.

Díky tomuto komplexnímu projektu tak může hlavní město kontrolovat stav a skutečnou naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem.

„Projekt zabývající se odpadovým hospodářstvím v Praze jsme nejdříve testovali v pilotním režimu a po jeho osvědčení byl převeden do rutinního provozu. Během let 2021–2022 jsme rozšířili projekt na zhruba 1200 kusů senzorů. Do budoucnosti plánujeme rozšířit senzorická řešení do všech separačních nádob se spodním výsypem na území hlavního města Prahy, tj. až do cca 7000 ks sběrných nádob,” doplňuje k oceněnému projektu Petr Suška, místopředseda představenstva OICT, který má problematiku Smart City a inovací na starosti.

Data získaná z toho projektu jsou posílána do oficiální pražské městské datové platformy Golemio a informace o aktuálním stavu zaplněnosti vybraných odpadových nádob jsou poté veřejnosti přístupná na odpady.mojepraha.eu.

Městská společnosti OICT v současné době pomáhá české metropoli technicky i při přechodu na Multikomoditní sběr a zajišťuje nástroj, který umožňuje pomocí pořízení fotografií jednodušší kontrolu přelepování jednotlivých nádob.

O soutěži Komunální projekt roku

Soutěž Komunální projekt roku probíhá každoročně od roku 2014 a oceňuje nejlepší realizované projekty na úrovní místní samosprávy v uplynulém roce. Letošní ročník ocenil projekty v celkem deseti soutěžních kategoriích (Sociální projekt roku, Veřejné zdraví a sport pro všechny, Utváření veřejného prostoru, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Chytrá obec, Kulturní a vzdělávací činnost, Komunální a komunitní energetika, Ekologický projekt roku a Bezpečný úřad) a byla také udělena Cena ministra pro místní rozvoj.

Vyhlášení letošního ročníku soutěže proběhlo 24.10. 2023 v Nové radnici městské části Praha 12.