Praha podnikla další krok v rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobily na svém území

18. 9. 2022
image-praha-podnikla-dalsi-krok-v-rozvoji-dobijeci-infrastruktury-pro-elektromobily-na-svem-uzemi

Pražští radní na svém pondělním zasedání určili směr rozvoje elektromobility v české metropoli. Městskou společnost Operátor ICT (OICT) pověřili doplněním podkladů pro variantu koncese a zajištěním přípravy zadávací dokumentace, na základě které bude koncesionář vybrán. Ten na území hl. m. Prahy zajistí vybudování a provoz dobíjecích stanic a související infrastruktury pro rezidenty.

Rada hl. m. Prahy projednala dokument „Realizace dobíjecí infrastruktury na území hl. m. Prahy“, který zpracoval OICT, aby v něm posoudil dva právní modely spolupráce se soukromým sektorem – koncese a joint venture (společný podnik s nefinančním podílem města). Na základě těchto závěrů souhlasila s realizací koncesní varianty a vyžádala si pro ni potřebné podklady. Porovnání variant vycházelo z posouzení informací, které OICT získal během předběžných tržních konzultací.

Dnes jsme schválili přípravu varianty koncese, která i ze srovnání Operátora ICT vycházela jako výhodnější. Znamená to, že dodávku, instalaci a provoz dobíjecích stanic zajistí koncesionář a po skončení koncese mohou být převedeny na hlavní město. Naším cílem je zprovoznit 750 dobíjecích stanic do roku 2025 a 4500 do roku 2030. Podpora elektromobility v námi navrženém scénáři respektuje cíle stanovené v Klimatickém plánu Prahy i ve Strategii udržitelné mobility. Vycházíme také ze zkušeností mnoha evropských měst, jako je Vídeň, Hamburg, nebo Amsterdam,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Od začátku roku 2019 se pod mým vedením nad tématem rozvoje dobíjecích stanic scházela expertní skupina složená ze zástupců městských společností, odborů magistrátu, zástupců městských částí a externích odborníků. Na základě jejích doporučení vypracovala městská společnost Operátor ICT soubor podkladů včetně ekonomické rozvahy a dnešním rozhodnutím jsme se posunuli o krok blíže vlastní realizaci dobíjecích stanic. Praha se tak připravuje na zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Evropské i světové automobilky se postupně odklánějí od výroby automobilů se spalovacími motory a významně investují do rozvoje elektromobility,” říká Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City.

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou musí být Praha připravená, aby na svém území zajistila realizaci dobíjecí infrastruktury, a to v souladu s Generelem rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, který jsme v loňském roce pro Prahu připravili. V započaté práci budeme pokračovat dále a v následujícím období se budeme soustředit na přípravu jak provozního modelu, tak obslužného IT řešení,“ uvádí ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení Petr Suška, který za OICT jednotlivé kroky vedoucí k realizaci dobíjecí infrastruktury koordinuje se všemi zapojenými partnery.

Ambicí hl. m. Prahy je zajistit veřejné dobíjení rychle, efektivně, přívětivě pro uživatele a s přiměřenou cenou za odebranou elektřinu. Proto budou v rámci realizace využity stávající prostředky, což jsou kapacity veřejných parkovacích stání na území metropole a v blízké budoucnosti i EV-ready lampy veřejného osvětlení,“ doplňuje místopředseda představenstva OICT Matej Šandor. Podmínkou budoucího úspěšného zajištění provozu a poskytování služeb bude koordinace rozvoje dobíjení zejména s příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací a Technologií hl. m. Prahy.