Pět let koncepce Smart Prague. To bylo hlavním tématem 24. jednání Pracovní skupiny Smart Prague

7. 9. 2022
image-pet-let-koncepce-smart-prague-to-bylo-hlavnim-tematem-24-jednani-pracovni-skupiny-smart-prague

Workshop k pětiletému výročí koncepce Smart Prague se uskutečnil ve středu 7. září 2022 v Podnikatelském a inovačním centru. Tradičně se jí účastnili členové Pracovní skupiny Smart Prague z řad městských společností či zástupci z univerzitního prostředí.

Cílem jednání byla především diskuze a hodnocení pětileté koncepce Smart Prague. Přítomní se měli možnost vyjádřit např. k tomu, jak vnímají akceschopnost jejich organizace podílet se na naplňování koncepce Smart Prague a přínos zavádění Smart City projektů v podmínkách hl. města Prahy, jestli pravidelné setkávání Pracovní skupiny Smart Prague vítají či jak hodnotí spolupráci městských organizací a hl. města Prahy v oblasti zavádění inovací. Dále mluvili o tom, jaký přínos pro ně má sdílení dobré či špatné praxe se zaváděním pilotních projektů, jak hodnotí zpracované závěrečné zprávy OICT a jaký mají názor na finanční podporu ze strany hl. města Prahy v oblasti zavádění inovativních projektů.