Nakopni Prahu 2023 pokračuje. Vítězné týmy podporují projekťáci z OICT

16. 8. 2023
image-nakopni-prahu-2023-pokracuje-vitezne-tymy-podporuji-projektaci-z-oict

Jen několik týdnu po #NakopniFinále se zástupci všech tří vítězných týmů sešli na úvodní schůzce a každý tým dostal přirazeného svého projektového manažera. „Projektový manažer byl vybrán na základě své odbornosti. Cílem je, aby téma bylo blízké všem zúčastněným. První kroky projektové podpory vedly ke vzájemnému seznámení, stanovení si vize a definování realistického, přesto ambiciózního, cíle na následující půlrok,“ vysvětluje projektový manažer Viktor Beneš, který spolupracuje s týmem muuv.

Vítězný tým Waste Digital s projektem Occulus Bee chce umístit senzor vybavený AI do veřejného prostoru a pomocí něj sledovat a vyhodnocovat čistotu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Studentský tým Databáze jídel má za cíl snížit množství gastroodpadu ze školních jídelen, a to díky vytvoření atraktivní databáze jídelníčku pro strávníky, která usnadní výběr jídla a kuchařkám práci s jeho sestavováním. Projekt s názvem muuv si chce vyvinout mapové podklady obsahující bezbariérové trasy pro osoby s omezením pohybu.

Díky projektové podpoře mohou vítězové využít práci projektových manažerů z oddělení Smart City společnosti OICT. Konzultace a úkoly si rozplánovali do následujících šesti měsíců. Projektoví manažeři tak týmům budou k ruce až do konce roku a pomůžou jim se správným nasměrováním projektu tak, aby se vytyčeným cílům co nejvíce přiblížily. „Každý tým je jiný, tím pádem je rozdílný i jejich přístup. Jedno mají ale společné, a to velké nasazení do společné spolupráce. Všechny týmy chtějí nápad posouvat a zlepšovat jej. A to mě na tom baví – spolupracovat s lidmi, pro které je to tohle všechno víc než jen práce,“ dodává Viktor Beneš.