Na kvalitu vzduchu ve třídách dohlížejí senzory. Pomáhají chránit zdraví a současně hlídají i spotřebu energie

28. 11. 2022
image-na-kvalitu-vzduchu-ve-tridach-dohlizeji-senzory-pomahaji-chranit-zdravi-a-soucasne-hlidaji-i-spotrebu-energie

Proč dávat pozor na vysokou koncentraci oxidu uhličitého (CO2)? Uvnitř místnosti totiž jeho vysoké hodnoty způsobují únavu, ztrátu soustředění, bolesti hlavy nebo dokonce nevolnost. Na malé ploše, kde se koncentruje velké množství osob, k této situaci dochází velmi často. Pražská městská společnost Operátor ICT (OICT) a technologická společnost SimpleCell Consulting ve spolupráci s nuselským Gymnáziem Na Vítězné pláni během devíti měsíců testovaly inteligentní senzory, které hlídají hladinu CO2.

Jejich poznatky z praxe jednoznačně prokázaly, že instalace jednoduchého IoT měřidla, které dokáže upozornit na nekvalitní vzduch, je velkým přínosem. Z testování je zřejmé, že podobná technologie na sledování vnitřního prostředí je vhodná nejen v objektech vzdělávacího charakteru, ale své uplatnění by našla i v administrativních budovách, v domovech pro seniory, resp. všude tam, kde se v uzavřených vnitřních prostorách koncentruje větší množství osob a hrozí tak překročení hygienické normy C02.

V rámci pilotního projektu „Zdravá třída“ se ve školním roce 2021/2022, konkrétně od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022, ve třídách gymnázia otestovala měřidla koncentrace CO2, teploty a vlhkosti na IoT technologii Sigfox. Tímto zařízením byly vybaveny všechny učebny gymnázia. Díky IoT senzorům vyučující včas rozeznali moment, kdy bylo v učebně nutné vyvětrat, aby se v ní obnovilo hygienicky zdravé ovzduší. V zimních měsících pak mohli větrat jen v případě, že kvalita vzduchu nebyla v pořádku, a tak nedocházelo ke zbytečným tepelným a energetickým ztrátám. Testované senzory současně měřily teploty v místnostech, a to i v době, kdy v objektu neprobíhal žádný provoz. Průběžnou kontrolou teplot lze předcházet nehospodárnému vytápění tím, že se včas reguluje množství dodané energie, např. v nočních hodinách, o víkendech a svátcích a během prázdnin.

V pražském gymnáziu jsme otestovali technologii, která hlídá nejen hodnoty CO2, ale také vnitřní teplotu a vlhkost. A právě ověřit moderní technologie v běžném životě města je jedním z našich úkolů, které plníme pro Prahu. Pilotní projekt dopadl na výbornou a pomohl vydefinovat jednotlivé procesy a postupy nezbytné pro efektivní využívání IoT měřidel vnitřního klima. Proto bychom na základě jeho vyhodnocení doporučili v další fázi zvážit rozšíření technologie zejména do budov, kde v posledních letech došlo k zateplení a výměně oken bez dodatečné instalace systému nuceného větrání. Na tomto pilotním projektu jsme si rovněž vyzkoušeli spolupráci mezi soukromým a veřejným subjektem, kde si každá smluvní strana hradila své náklady sama. Tato spolupráce fungovala ukázkově, za což všem patří poděkování,“ říká generální ředitel OICT Tomáš Barczi. Pilotní projekt Zdravá třída se umístil na 2. místě v soutěži eGovernment The Best 2022, v kategorii projekty měst.

Měření ukázala, že v průběhu jedné vyučovací hodiny může koncentrace CO2 vystoupat až o násobky hraničních hodnot. Pro snazší a přehlednější vyhodnocení pilotního projektu jsme v OICT, konkrétně náš tým datové platformy Golemio, vyvinuli dashboard, který zobrazuje naměřené údaje z instalovaných měřidel. Dashboard ukazuje jak aktuální data kvality ovzduší v každé učebně, tak přehled, jak často jednotliví pedagogové reagovali na indikaci špatného ovzduší. Ze získaných výsledků můžeme doporučit, že je optimální využívat senzory, které umožňují aktualizovat měření v minutovém, maximálně ve dvouminutovém intervalu. Vybavenost měřidla displejem není nutností, stačí barevné diody, které fungují na principu semaforu. Zelená barva značí bezpečné hodnoty CO2, oranžová upozorňuje na hraniční hodnoty a červená hlásí nežádoucí koncentrace a nutnost vyvětrání,“ shrnuje ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška.

Výsledky této efektivně fungující spolupráce prokázaly, že díky nasazení IoT senzoru na monitorování CO2 můžeme nejen pozitivně ovlivnit a preventivně chránit lidské zdraví, což je klíčovým a nejdůležitějším cílem, ale také monitorovat a regulovat energetickou spotřebu budov a tím docílit významných finančních úspor. Jsme rádi, že jsme toto již i ve světě ověřené Sigfox řešení mohli znovu úspěšně realizovat na tomto projektu a ukázat přínos IoT technologie Sigfox v každodenním životě lidí,“ říká Jan Soukal, jednatel společnosti Simplecell Consulting.

Energetické úspory

Díky detailnímu přehledu o teplotě v objektu je možné přesně určit, kdy v objektech dochází k přetápění a je tedy možné přenastavit systém měření a regulace s cílem ušetřit náklady za energii. V průběhu pilotního provozu energetický specialista OICT monitoroval jak teplotu, tak vlhkost vzduchu. Vlhkost sledoval v jednotlivých učebnách ve vztahu na její změny při vyvětrání. V případě teploty hlídal přehřívání učeben v teplých měsících; přetápění či naopak nízkou teplotu ve sledovaných místnostech v zimních měsících; teplotu v učebnách ve dnech, kdy neprobíhala výuka. O zjištěných skutečnostech mělo gymnázium průběžné informace a mohlo tak v případě potřeby operativně zareagovat na aktuální situaci.