Jak chytré a inovativní město je Praha? Odpoví ročenka Smart Prague Index 2022

26. 9. 2023
image-jak-chytre-a-inovativni-mesto-je-praha-odpovi-rocenka-smart-prague-index-2022

Už šestý ročník publikace Smart Prague Index zmapoval vývoj ukazatelů Smart City, které hodnotí, jak se Praze dařilo v roce 2022 být chytrým, udržitelným a odolným městem. Ročenka Smart Prague Index 2022 hodnotí vývoj české metropole v šesti oblastech: mobilita budoucnosti, bezodpadové město, chytré budovy a energie, atraktivní turismus, lidé a městské prostředí a datová oblast. Díky názorné grafice mohou čtenáři snadno sledovat vývoj v jednotlivých oblastech a získat rychlý obrázek o rozvoji konceptu Smart City v Praze během uplynulých šesti let.

i zavádění inovativních řešení v hlavním městě je pro nás zcela zásadní moci se rozhodovat na základě ověřených dat a ne dojmů, pocitů, nevýznamných epizod či dokonce neověřených zvěstí. Jsem proto rád, že ke sledování projektů chytrého města a naplňování strategie Smart Prague, máme k dispozici metodologii, která nám umožňuje každý rok sledovat vývoj jednotlivých projektů a prioritních oblastí,” dodává k ročence Smart Prague Index 2022 radní hlavního města Prahy pro IT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur 

 

Největší highlights roku 2022: udržitelná mobilita a energie  

V rámci sledovaných prioritních oblastí se Praha v roce 2022 nejvíce posunula ve sféře udržitelné mobility. Počet uživatelů mobilní aplikace PID Lítačka se v roce 2022 dostal nad milion pravidelných uživatelů a počet vyhledávání spojů prostřednictvím aplikace vzrostl o dvě třetiny na více než 53 milionů vyhledaných cest veřejnou dopravou v Praze a Středočeském kraji. Meziročně se rovněž významně zvýšil zájem o nízkoemisní vozidla, kterých bylo v roce 2022 na území hlavního města evidováno 9 496 – jednalo se tak o 53% nárůst. Navíc v české metropoli narostl počet veřejných dobíjecích bodů (rychlé dobíjecí a pomalé dobíjecí stanice) meziročně o 15 %.  

Co se týče oblasti chytrých budov a energií, zde se oproti loňskému mapování více než zesedminásobil počet nainstalovaných chytrých lamp (7 254 lamp), které umí dálkově komunikovat s dispečinkem a v průběhu noci snižovat svou intenzitu. Část chytrých lamp pak dokáže také například měnit intenzitu osvětlení v závislosti na pohybu chodců. Tyto chytré lampy instalovala a má na starosti pražská městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP).   

Mezi další úspěšné projekty, kde jsme v roce 2022 zaznamenali značný posun, řadíme chytrý svoz odpadu, kdy se nám podařilo významně navýšit počet senzorů a čipů v odpadových nádobách a podstatně tak zlepšit odpadový management v Praze. O námi aplikovaný systém a zkušenosti s jeho provozem projevila zájem řada zahraničních měst, například i španělská Barcelona, vyjmenovává další sledovanou oblast - bezodpadové sto - místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku Smart Prague a inovací Petr Suška 

 

Chytré sto: o čem se vůbec bavíme?  

Pojem Smart City se zaměřuje nejen na moderní a inovativní technologie jako takové, ale především na jejich zavádění do městského ekosystému ve snaze zlepšit kvalitu života obyvatel, tedy koncových uživatelů těchto inovativních řešení. Praha si v koncepci Smart Prague 2030 stanovila být nejen chytrým, ale také udržitelným a odolným městem. To vše s cílem poskytovat nejen všem Pražanům co největší kvalitu života.  

Jednou ze složek budování chytrého města je implementace tak zvaných chytrých prvků do veřejného prostoru. Tyto složky poté pomáhají lidem v rámci městského prostředí k vyšší bezpečnosti, komfortu, informacím nebo novým datům, která jsou následně podkladem pro další rozvoj a efektivní řízení města,doplňuje Petr Suška.  

 

O ročence Smart Prague Index  

Smart Prague Index je postaven na přesné metodologii, která měří konkrétní ukazatele jednotlivých inovačních projektů v české metropoli. Byl vytvořen Praze na míru na základě indexu Cities in Motion (CIMI) vyvinutého společností Ernest & Young. CIMI hodnotí města podle vzájemného srovnání až ve stovkách indikátorů agregovaných v několika dílčích tematických oblastech. 

Aktuální ročenku Smart Prague Index si můžeme přečíst a stáhnout na stránkách Smart Prague