Elektronická podoba ročenky Smart Prague Index 2020 je k dispozici na stránkách Projektové kanceláře OICT

14. 10. 2021
image-elektronicka-podoba-rocenky-smart-prague-index-2020-je-k-dispozici-na-strankach-projektove-kancelare-oict

Pražská městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT) zveřejnila už čtvrté vydání analytické ročenky Smart Prague Index 2020 (SPI). I letos v ní najdete celou řadu informací o rozvoji konceptu Smart City v Praze, často v podobě grafů a dat přehledně rozdělených podle 5+1 strategických oblastí. 

Právě každodenní používání „tvrdých“ městských dat a metodologie šitá Praze na míru jsou jedinečné nástroje, kterými Praha disponuje, a naše zkušenosti s daty zajímají města nejen v Evropě, ale rovněž po celém světě,okomentoval nový ročník Smart Prague Indexu pražský primátor Zdeněk Hřib u příležitosti jeho zveřejnění letos v létě.

Právě stále se zvyšující zájem zahraničních partnerů o informace, projekty a aktivity, které Praha na poli Smart Cities vyvíjí, byl důvodem, proč letos už podruhé získal SPI i svou anglickou verzi.

Prostřednictvím Smart Prague Indexu chceme Praze poskytnout přesnou analýzu a ukázku toho, jak se metropoli daří transformovat se pomocí prvků Smart City k chytřejší a udržitelnější podobě. Věřím, že letošní ročenka Smart Prague Index poslouží nejen představitelům naší metropole k efektivnějšímu rozhodování, ale i odborné veřejnosti v České republice i v zahraničí k rozšíření obzorů o fungování Prahy v oblasti Smart City,uvedl k publikovanému Smart Prague Index generální ředitel OICT Michal Fišer.

Oblastmi, kde má zavádění moderních technologií nejvyšší potenciál pozitivních dopadů na každodenní život Pražanů, jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turismus, Lidé a městské prostředí a v neposlední řadě Datová oblast.

Získaná data v těchto šesti hlavních oblastech se samozřejmě snažíme využívat i v praxi a jsou základním stavebním kamenem pro většinu našich projektů. Právě publikované informace V SPI 2020  povedou k dalšímu rozvoji našich projektů stejně jako k navázání hlubší spolupráce s našimi zahraničními partnery,“ upozornil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor