Chytré řešení ve svozu odpadu se rozšíří na více než 6 000 pražských kontejnerů na tříděný odpad, město chce optimalizovat jejich svoz

1. 11. 2021
image-chytre-reseni-ve-svozu-odpadu-se-rozsiri-na-vice-nez-6-000-prazskych-kontejneru-na-trideny-odpad-mesto-chce-optimalizovat-jejich-svoz

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila novou smlouvu s Operátorem ICT o zajištění správy a rozvoje senzorické sítě pro sledování hladiny zaplněnosti nádob na tříděný odpad v ulicích metropole a rámcovou smlouvu o rozvoji této senzorické sítě. Městská společnost Operátor ICT ve spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí bude pro Prahu poskytovat správu senzorické sítě, zpracovávat a vizualizovat nasbíraná data a poskytovat její základní servisní podporu. Jedná se tak o další krok k vybudování a provozování komplexního nástroje pro monitoring a optimalizaci svozu tříděného odpadu, který bude hlavnímu městu ušit na míru.  

Schválená rámcová smlouva navazuje na realizovaný pilotní projekt Chytrý svoz odpadu, díky němuž bylo v Praze nainstalováno více než 420 senzorů umístěných převážně do podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Aktuální data s informacemi o skutečné zaplněnosti jednotlivých kontejnerů poté byla k dispozici i do projektu zapojeným městským částem a rovněž i všem Pražanům prostřednictvím aplikace Moje Praha.

Po vyhodnocení pilotního projektu oceněném prestižní cenou jsme se rozhodli postupně zavést celoplošný systém monitoringu svozu tříděného odpadu. Pomocí instalovaných senzorů chce město sledovat reálnou naplněnost sběrných nádob před svozem a optimalizovat své výdaje spojené se zajištěním této služby. Z finančního hlediska jde tedy o investici, jejímž účelem je snižovat provozní náklady města. Roční úspory, po odečtení provozních a investičních nákladů, jsou obratem investovány do rozvoje stávající sběrné sítě. Největší potenciál možných úspor je předpokládán především u svozu kontejnerů na sklo, nápojové kartony a kovové obaly,“ říká ke schválené rámcové smlouvě pražský primátor Zdeněk Hřib.

 „Nižšími emisemi svozových vozidel pomůžeme i životnímu prostředí, takže tímto projektem chce hlavní město také přispět k naplňování klimatických cílů. V těch jsme si stanovili snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 procent a stát se do roku 2050 kompletně uhlíkově neutrálním městem. Nyní zveřejňujeme jednu z klíčových strategií Cirkulární Praha 2030, která dovede Prahu k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Strategie Cirkulární Praha 2030 navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Jsme rádi, že můžeme pro hlavní město senzorickou síť pro sledování zaplněnosti nádob spravovat a rozvíjet. To plně spadá do koncepce Smart Prague, která si definovala odpovědné a inteligentní odpadové hospodářství jako jeden z cílů do roku 2030. V rámci radou schválené smlouvy navíc rozšíříme služby naší datové aplikace Golemio BI, především funkcionality softwarového nástroje pro zobrazení dat. Právě přehledná data týkající se zaplněnosti nádob na tříděný odpad slouží městu jako cenný podklad pro následné vyhodnocování obecního systému nakládání s komunálními odpady spojeného se sledováním vytíženosti konkrétních stanovišť separovaného odpadu,“ doplňuje generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Projekt Chytrý svoz odpadu obdržel i několik odborných ocenění, a to například ve třetím ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost, kde se v kategorii Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel umístil na prvním místě. Chytrý svoz odpadu zaujal odbornou porotu především díky využití nejmodernějších technologií v oblasti odpadového hospodářství měst.

Díky rozhodnutí rady se náš projekt Chytrého svozu odpadu rozšíří na více než 6 000 kusů sběrných nádob na tříděný odpad a bude se tak jednat o jeden z našich nejúspěšnějších inovativních projektů vůbec. Díky chytrému svozu odpadu bude možné operativně upravovat četnost svozu, a to jak v případě přeplňování sběrných nádob, tak i v případě, že nastavená frekvence svozu bude u sledovaných nádob naddimenzovaná. Jsme přesvědčeni, že kvalitní monitoring svozu odpadu má značný potenciál významnou měrou zkvalitnit služby poskytované veřejnosti,“ uzavírá místopředseda představenstva Operátora ICT Matěj Šandor.