Inteligentní řízení svozu odpadu

Bezodpadové město

image-inteligentni-rizeni-svozu-odpadu

Svozové trasy odpadových nádob budou optimalizovány pomocí speciální aplikace na jejich inteligentní plánování. Umožní to senzory umístěné přímo ve velkoobjemových kontejnerech propojené online s aplikací.

 

Funkce

  • Optimální svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů, primárně podzemních
  • Detekce požáru v kontejneru, detekce ucpání otvoru pro vhoz

 

Přínos

  • Snížení nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Zvýšení komfortu na silnicích
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Během ročního pilotního provozu půjde o 420 senzorů instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu se vyhodnotí reálné přínosy technologie a bude rozhodnuto o dalším rozšíření či úpravách.

 

Rozsah

420 ks kontejnerů

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu
Magistrát hl. m. Prahy
Vybrané svozové společnosti (AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Pražské služby a.s.)

Stav projektu

Realizace zahájena

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?