Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily

Mobilita budoucnosti

image-dobijeci-infrastruktura-pro-elektromobily

Díky projektu se navýší počet lokalit a nabíjecích stanic na území Prahy, což podpoří rozvoj elektromobility jako moderní a ekologické formy cestování a přispěje ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Počet elektromobilů nově zaregistrovaných v Praze roste. Vzniklá síť nabíjecích stanic proto bude k dispozici veřejnosti i třetím stranám pro podporu vhodných komerčních projektů. Běžné nabíjecí stanice budou na parkovištích P+R a rychlé nabíjecí stanice v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit na celém území hlavního města Prahy.

 

Přínos

  • Zvýšení zájmu o elektromobilitu a používání elektromobilů
  • Úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích
  • Zvýšení komfortu pro uživatele elektromobilů
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci elektromobility ve městě 

 

Realizace             

2018 - 2019

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PRE Distribuce, a.s.

 

 Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?